Abonament na pomoc prawną

Oferta ta skierowana jest do mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców: osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, spółek osobowych i kapitałowych, fundacji i stowarzyszeń.

Wykupując abonament dla firm klient nie ponosi dodatkowych kosztów porady prawnej. Nasza Kancelaria zapewnia obsługę przez zespół profesjonalnych prawników, którzy są do dyspozycji w ramach wykupionego pakietu.

Pomoc prawna może być świadczona:

 • przez kontakt osobisty
 • przez kontakt telefoniczny
 • zdalnie za pośrednictwem poczty elektronicznej

 • Zakres doradztwa prawnego:

 • udzielanie porad i informacji prawnych
 • sporządzanie opinii prawnych
 • opracowywanie i sporządzanie projektów umów, jednostronnych oświadczeń woli, regulaminów, uchwał, zarządzeń
 • opiniowanie projektów aktów prawnych
 • ocena skutków prawnych czynności dokonanych lub zamierzonych przez klienta
 • Czas trwania

  Umowa zawierana jest na czas nieokreślony, jednak nie krótszy niż 12 miesięcy.

  Cena

  Kliknij aby przejść do cennika.

  Zamówienie usługi

  Firma:
  Reprezentowana przez:
  Adres:
  Kod pocztowy:
  Miasto:
  Email:
  Telefon 1:
  Telefon 2:
  NIP:
  KRS:
  Konto bankowe:


  Kancelaria świadczy usługi dla osób fizycznych oraz podmiotów gospodarczych.