Polityka ochrony prywatnościNasze specjalności:

Windykacja
Prewencja
Monitoring
Faktoring
Skup not odsetkowych

Polecają nas, gdyż:

Działamy profesjonalnie
Działamy szybko
Jesteśmy skuteczni
Oferujemy korzystne warunki
Mamy atrakcyjne produkty
Mamy wysoko wykwalifikowaną kadrę


Cennik

Skuteczność działań naszej Kancelarii jest bardzo wysoka, dlatego mamy bardzo atrakcyjne warunki współpracy z wierzycielami. To co nas wyróżnia z pośród innych konkurencyjnych firm windykacyjnych to pobieranie prowizji proporcjonalnie do odzyskanych kwot. Gdyby dłużnik okazał się niewypłacalny, wierzyciel nie ponosi kosztów zastępstwa procesowego. Nie musisz powstrzymywać się z odzyskiwaniem swoich należności w obawie, że poniesiesz wysokie koszty obsługi długu. U nas płacisz tylko za efekty naszej pracy.

Nasze zasady są proste i przejrzyste dla każdego, a ceny przystępne. Nie musimy zatem wstydzić się naszego cennika i ukrywać go przed klientami. Sprawdź ile firm jawnie prezentuje swój cennik. Zaufaj tym, którzy oferują współpracę na zasadach "fair play".

Cennik zawiera ceny netto. Do cen doliczany jest podatek VAT.

Windykacja MINI (długi do 1000 zł)

opłata administracyjna 50 zł
ustalenie aktualnego adresu dłużnika na drodze administracyjnej 100 zł
opłata za zastępstwo procesowe wg stawek urzędowych
prowizja od odzyskanego długu na drodze windykacji polubownej 20%
prowizja od odzyskanego długu na drodze windykacji sądowej 25%

Windykacja STANDARD

opłata administracyjna 0 zł
ustalenie aktualnego adresu dłużnika na drodze administracyjnej 100 zł
opłata za zastępstwo procesowe wg stawek urzędowych
prowizja od odzyskanego długu na drodze windykacji polubownej 10% nie mniej niż 200 zł
prowizja od odzyskanego długu na drodze windykacji sądowej 15% nie mniej niż 200 zł

Windykacja EXTRA (bez opłat w przypadku niewypłacalności dłużnika)

opłata administracyjna 0 zł
ustalenie aktualnego adresu dłużnika na drodze administracyjnej 100 zł
opłata za zastępstwo procesowe pobierana od dłużnika
prowizja od odzyskanego długu na drodze windykacji polubownej 15% + odsetki
prowizja od odzyskanego długu na drodze windykacji sądowej 20% + odsetki

Windykacja RENTAL (z umów najmu)

opłata administracyjna 0 zł
ustalenie aktualnego adresu dłużnika na drodze administracyjnej 0 zł
opłata za zastępstwo procesowe pobierana od dłużnika
prowizja od odzyskanego długu na drodze windykacji polubownej 17,89% + odsetki
prowizja od odzyskanego długu na drodze windykacji sądowej 17,89% + odsetki

Abonament na pomoc prawną

Fundacje i stowarzyszenia 200 zł/miesiąc
Jednoosobowa działalność gospodarcza oraz spółki osobowe 300 zł/miesiąc
Spółki kapitałowe 450 zł/miesiąc

Monitoring płatności

abonament miesięczny 50 zł
monitorowanie faktury 2 zł/szt
wezwanie do zapłaty 30 zł
nota odsetkowa (e-mail) 5 zł
skierowanie do windykacji (opłata administracyjna) 0 zł
prowizja od odzyskanego długu na drodze windykacji polubownej 5% + odsetki
prowizja od odzyskanego długu na drodze windykacji sądowej 10% + odsetki
opłata za zastępstwo procesowe wg stawek urzędowych

Monitoring dokumentacji pracowniczej

abonament miesięczny 100 zł
opłata miesięczna za każdego pracownika 10 zł

Wywiadownia

Raport o nieruchomości 200 zł

Inne usługi

wpis długu do giełdy długów 50 zł
Pieczęć prewencyjna 150 zł
Pieczęć prewencyjna "monitoring płatności" 60 zł

Usługi pomocnicze

Nadanie listu poleconego z potwierdzeniem odbioru 30 zł (cena obejmuje opłatę pocztową)
Dojazd do klienta 1,50 zł/km
Kancelaria świadczy usługi dla osób fizycznych oraz podmiotów gospodarczych.
Cennik nie stanowi oferty w myśl art. 66 kc.