Monitoring płatności/faktur

Nasz zintegrowany system monitoringu i windykacji to kompleksowe rozwiązanie zapewniające nieustanną kontrolę nad należnościami oraz błyskawiczną reakcję w przypadku opóźnień w realizacji zapłaty przez dłużników. System zwiększa dyscyplinę płatniczą dłużników, buduje u nich przekonanie, że ich kontrahent dba o terminowe spływanie należności i nie pozwala na unikanie zapłaty.

Główne zalety systemu to: zwiększenie płynności finansowej, niedopuszczanie do powstawania nieściągalnych długów, obniżenie kosztów windykacji, błyskawiczna reakcja w przypadku opóźnień w płatnościach.

Usługa polega na informowaniu kontrahenta, że wierzytelność jest monitorowana przez kancelarię, wysyłaniu e-maili lub SMS przypominających o terminie płatności, w przypadku opóźnienia wystawienie noty odsetkowej.


Stosowane mechanizmy:

 • pieczęć informująca o monitoringu należności,
 • SMS,
 • e-mail,
 • nawiązanie kontaktu z odbiorcą przed terminem wymagalności zgłoszonych faktur w celu potwierdzenia istnienia zobowiązania i wskazania terminu płatności
 • w terminie 5 dni przed terminem wymagalności faktur objętych monitoringiem Kancelaria kontaktuje się z odbiorcą w celu ustalenia czy należność będzie uregulowana w terminie
 • w dniu wymagalności faktur objętych monitoringiem skontaktowanie się z odbiorcą w celu ustalenia czy płatność została uregulowana
 • jeżeli opóźnienie przekroczy 7 dni automatyczne wystawienie wezwania do zapłaty,
 • jeżeli opóźnienie przekroczy 30 dni, po dodatkowym uzgodnieniu ze Zleceniodawcą, skierowanie do windykacji (preferencyjna prowizja za windykację 5%),
 • po dokonaniu opóźnionej zapłaty, wystawienie noty odsetkowej.

 • Skuteczność usługi jest bardzo duża. Po kilku miesiącach stosowania należności będą wpływać terminowo.

  Czas trwania

  Umowa zawierana jest na czas nieokreślony. Okres wypowiedzenia 3 miesiące.

  Cena

  Kliknij aby przejść do cennika.

  Zamówienie usługi

  Miesięczna ilość faktur:
  Firma:
  Reprezentowana przez:
  Adres:
  Kod pocztowy:
  Miasto:
  Email:
  Telefon 1:
  Telefon 2:
  NIP:
  KRS:
  Konto bankowe:


  Kancelaria świadczy usługi dla osób fizycznych oraz podmiotów gospodarczych.