Windykacja RENTAL

Rekomendacja

Usługa przeznaczona jest do windykacji długów powstałych na podstawie umów najmu. Długi takie mają szczególny charakter, dlatego wymagają odpowiednio dopasowanej strategii windykacji.

Cechą charakterystyczną dla tej usługi, jest brak ponoszenia przez wierzyciela kosztów obsługi windykacyjnej, w przypadku gdyby okazało się, że dłużnik jest niewypłacalny.

Charakterystyka Windykacja RENTAL

Windykacja należności prowadzona przez Kancelarię Doradztwa Prawnego B&Ż to proces charakteryzujący się kompleksowością prowadzonych działań oraz użytych narzędzi windykacyjnych dzięki którym następuje uregulowanie zaległych należności. Prowadzone przez nas kroki obejmują także działania zmierzające do uaktualnienia danych teleadresowych dłużnika, ustalenia jego majątku oraz uznania przez niego długu, co przerywa okres przedawnienia długu.

Z uwagi na różnorodność spraw, które trafiają do procesu windykacji, dla każdej grupy dłużników przygotowujemy indywidualny cykl kroków windykacyjnych. Strategia działań w danej fazie windykacji zależy od charakterystyki wierzytelności. Jesteśmy elastyczni, dlatego też wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klienta możemy zmodyfikować proces obsługi zlecenia windykacji zgodnie z życzeniami Klienta.

W zależności od potrzeb Klienta możemy dostarczyć na bieżąco informację o podjętych czynnościach windykacyjnych na każdym etapie windykacji. Sposób dostarczenia informacji, zakres oraz częstotliwość dopasowane są do oczekiwań Klienta.

Postępowanie przedsądowe

Wszystkie czynność podjęte na tym etapie procesu windykacji mają na celu wyegzekwowanie należności na drodze polubownej w celu uniknięcia skierowania sprawy do postępowania sadowego.

Na tym etapie nasza Kancelaria zbiera niezbędne informacje o dłużniku w celu ustalenia jego majątku dla szybszej i skuteczniejszej windykacji.


W ramach postępowania przedsądowego:

 • wysyłamy do dłużnika wezwanie do zapłaty, prawidłowe pod względem formy i treści
 • sporządzamy i przedstawiamy wierzycielowi oraz dłużnikowi propozycję ugody
 • prowadzimy negocjacje z dłużnikiem w formie kontaktu telefonicznego, korespondencyjnego, drogą elektroniczną lub osobiście
 • w przypadku braku aktualnego adresu dłużnika, zwrotu otrzymanej korespondencji, podejmujemy działania w celu ustalenia jego aktualnego miejsca zamieszkania
 • Postępowanie sądowe

  W przypadku niewyegzekwowania należności w drodze polubownej Kancelaria podejmuje czynności zmierzające do wszczęcia postępowania sądowego.


  W ramach postępowania sądowego:

 • sporządzamy prawidłowy pod względem formy i treści pozew o zapłatę,
 • odpowiadamy na wszelkie wezwania sądu,
 • w imieniu wierzyciela sporządzamy wszelkie niezbędne pisma procesowe,
 • nadzorujemy całe postępowanie sądowe,
 • po wydaniu orzeczenia przez sąd kierujemy wezwanie przedegzekucyjne do dłużnika
 • Postępowanie egzekucyjne

  W skutek braku reakcji dłużnika na przedegzekucyjne wezwanie do Zapaty Kancelaria kieruje sprawę do postępowania egzekucyjnego celem przymusowego ściągnięcia należności przez właściwego komornika.

  Postępowanie egzekucyjne ma na celu ostateczne ściągnięcie wierzytelności.


  Na tym etapie:

 • sporządzamy prawidłowy pod względem formalnym i prawnym wniosek egzekucyjny
 • nadzorujemy postępowanie egzekucyjne
 • sporządzamy niezbędne pisma w celu skuteczniejszej egzekucji
 • Cena

  Kliknij aby przejść do cennika.

  Zamówienie usługi Windykacja RENTAL

  Kliknij aby przejść do zamawiania usługi..

  Kancelaria świadczy usługi dla osób fizycznych oraz podmiotów gospodarczych.