Polityka ochrony prywatnościNasze specjalności:

Windykacja
Prewencja
Monitoring
Faktoring
Skup not odsetkowych

Polecają nas, gdyż:

Działamy profesjonalnie
Działamy szybko
Jesteśmy skuteczni
Oferujemy korzystne warunki
Mamy atrakcyjne produkty
Mamy wysoko wykwalifikowaną kadręZgłoś dług

Jeśli masz dłużnika, który nie chce wywiązać się ze swoich zobowiązań, nie wahaj się, dług zgłoś jak najszybciej. Jeśli dłużnik nie spłaca swoich zobowiązań wobec Twojej firmy, najprawdopodobniej ma też inne nieuregulowane płatności. Im szybciej zgłosisz swoje roszczenia, tym większe prawdopodobieństwo odzyskania pieniędzy! Nie pozwól wyprzedzić się innym wierzycielom. Pamiętaj! Roszczenia wierzycieli zaspokajane są wg kolejności zgłoszeń do egzekucji.

Przed wypełnieniem pól zgłoszenia długu, prosimy o zapoznanie się z różnymi typami windykacji należności. Pełną informację o naszych usługach znajdziecie Państwo w zakładce "usługi".

Po wypełnieniu zgłoszenia otrzymacie Państwo od nas umowę do podpisania oraz szczegółową instrukcję o dalszym sposobie postępowania.

Prosimy o bardzo staranne wypełnienie zgłoszenia. Im więcej otrzymamy informacji, tym szybciej i skuteczniej będziemy mogli odzyskać Państwa pieniądze. W polu "dodatkowe informacje" możecie Państwo wpisać wszelkie informacje o majątku dłużnika, np.: posiadane samochody, posiadane nieruchomości, miejsca wykonywania działalności, magazyny, rachunki bankowe, kontrahenci waszego dłużnika, inne żródła dochodów (np. najem, dzierżawa, udziały w innych firmach, akcje), źródła dochodów współmałżonka, itp.


Typ windykacji

Dane dłużnika

Firma Osoba fizyczna

Firma:
Reprezentowana przez:
Nazwisko:
Imię:
Dowód osobisty:
Pesel:
Miejsce pracy:
Adres:
Kod pocztowy:
Miasto:
Email:
Telefon 1:
Telefon 2:
NIP:
Konto bankowe:
Dodatkowe informacje:

Dane wierzyciela

Firma Osoba fizyczna

Firma:
Reprezentowana przez:
Nazwisko:
Imię:
Dowód osobisty:
Pesel:
Miejsce pracy:
Adres:
Kod pocztowy:
Miasto:
Email:
Telefon 1:
Telefon 2:
NIP:
Konto bankowe:

Dane długu

Kwota wierzytelności:
Termin płatności:
Dług powstał z:


Kancelaria świadczy usługi dla osób fizycznych oraz podmiotów gospodarczych.